Šahovske figure

 

Image:Sah kralj ikona.png Kralj: Kralj može da se pomera za po jedno polje u svim pravcima (horizontalno, vertikalno i dijagonalno). Izuzetak je da ne sme da se pomeri na polje koje je napadnuto neprijateljskom figurom (jer ga ovo stavlja u šah poziciju). Kao i kod većine ostalih figura, kralj jede drugu figuru tako što se postavi na polje koje je do tada zauzimala dotična figura. Takođe, zajedno sa topom, kralj može da izvede poseban pokret, nazvan rokada.

U otvaranju ili sredini igre, kralj će retko igrati aktivnu ulogu u razvijanju ofanzivnih ili defanzivnih pozicija. Igrač obično pokušava da zaštiti kralja na ivici table, iza svojih pešaka. U završnici, međutim, kralj izlazi iz skrovišta i igra aktivnu ulogu kao ofanzivna figura, i takođe se koristi da pomogne napredovanje preostalih pešaka.

Image:Sah kraljica ikona.png Kraljica: Kraljica ili dama je najmoćnija figura u šahu. Kraljica se može pomerati u pravoj liniji vertikalno, horizontalno i dijagonalno, za bilo koliko slobonih polja. Obično se smatra da je kraljica malo moćnija od topa i lovca, a malo slabija od dva topa.

Image:Sah top ikona.png Top: Top može da se pomera horizontalno ili vertikalno, napred ili nazad, preko neograničenog broja slobodnih polja. Top takođe učestvuje, zajedno sa kraljem, u jednom specijalnom potezu - rokadi.

Image:Sah lovac ikona.pngLovac: Lovac nije ograničen u razdaljini kretanja za svaki potez, ali je ograničen na dijagonalno kretanje, napred i nazad. Lovci ne mogu da preskaču preko drugih figura.Lovci se razlikuju po strani sa koje polaze, kao kraljev lovac i kraljičin lovac. Kao posledica dijagonalnog kretanja, svaki lovac ostaje na belim (ili) crnim poljima, zavisno od polja sa koga je krenuo (ne postoji način da lovac promeni boju polja), i svaki igrač ima po jednog lovca za crna i bela polja.Smatra se da su lovci u snazi približno jednaki konjima (skakačima).

Image:Sah skakac ikona.png Skakač: Kao posledica načina kretanja, skakač koji se nalazi na belom ponju u sledećem potezu može da dođe samo na crna polja i obratno. Smatra se da su skakači u snazi približno jednaki lovcima, dok su od ostalih figura (osim pešaka) slabiji.

Image:Sah pesak ikona.png Pešak: Pešak može da se pomera vertikalno napred za jedno polje, osim pri prvom potezu određenim pešakom kada može da se pomeri za dva polja. Pešak je najslabija figura u šahu. Oduzeti u razmeni za bilo koju figuru se smatra dobrim potezom. Međutim, ako pešak u toku partije uspe da stigne do suprotnog kraja table, može biti zamenjen za bilo koju figuru (osim kralja).