ZAMKA, LEGALOV MAT

Zamka u šahu se odnosi na pokušaj da se putem kombinacije protivnik namami na nastavak koji za njega izgleda povoljno, dok je krajnji ishod obrnut. Pritom, igrač računa s nepažnjom ili sa pogrešnom procenom protivnika. Zamke mogu biti veoma jednostavne ali i veoma skrivene i složene. Što je opasnost dublje skrivena, to je veća mogućnost da se njome zada odlučujući udarac i najjačem protivniku.

Sir de Legal (franc. M. de Kermur, Sire de Légal) tvorac je mata u 7 poteza, koji se popularno naziva Legalov mat.

 Po šahovskoj notaciji to bi izgledalo ovako:
              1. e4   е5
2. Lc4 d6
3. Sf3 Lg4
4. Sc3 g6
5. S:е5 L:d1
6. L:f7 Ке7
7. Sd5#