ŠKOLSKI MAT

Školski-mat (takođe se još naziva i šuster-mat, pacerski-mat i čobanski-mat) je tipičan primer šahovske zamke. U njemu beli veoma rano razvija svoju damu koja napada crnog pešaka, najpre iznuđujući potez crnog kojim on brani svog pešaka. Potom beli razvija svog belopoljnog lovca, istovremeno postavljajući jednostavnu zamku.

 Redosled poteza belog obično je ovakav:

1.Pešak E4

2.Dama H5

3.Lovac C4

4.Dama F7 = Šah-mat u četiri poteza

Simulacija školskog mata

 

 

ŠAHOVSKA NOTACIJA

Praćenje poteza je obavezno prilikom svih takmičenja.

Postoje nekoliko vrsta notacija: algebarska, opisna (primjenjuje se kod anglosaksonskih zemalja), Forsajtova, Udemanov kodeks itd.

U algebarskoj notaciji, koja se najviše koristi, prvo se beleži znak figure i polje sa kojeg se polazi (kralj — K, dama — D, top — T, lovac — L, skakač — S, dok se pešak ne obeležava početnim znakom figure); a potom se doda crtica i linija (od a do h) i red (od 1 do 8) polja na koje figura stupa. Ako potez sadrži uzimanje protivničke figure, onda umesto crtice stavljaju se dve tačke. Ako se potezom daje "šah", onda se stavlja na kraju znak +. Mala rokada se označava ovako: 0-0. Velika rokada se označava ovako. 0-0-0. Kad se pokreće pešak, napred se ne stavlja njegov znak.

Znakom pitanja se označava slab potez, a uzvičnikom odličan.

 

 

 Ako dve figure mogu odigrati na isto polje, u kratkoj notaciji potez se označava ovako:

 1. Ako su obe figure na istom redu:
  • početnim slovom figure
  • linijom na kojoj se nalazi
  • poljem na koje se postavlja.
 2. Ako su obe figure na istoj liniji:
  • početnim slovom figure
  • brojem reda na kojem se figura nalazi
  • poljem na koje dolazi.
 3. Ako su figure na različitim redovima i linijama, koristi se metoda 1.

 

Šahovske figure

 

Image:Sah kralj ikona.png Kralj: Kralj može da se pomera za po jedno polje u svim pravcima (horizontalno, vertikalno i dijagonalno). Izuzetak je da ne sme da se pomeri na polje koje je napadnuto neprijateljskom figurom (jer ga ovo stavlja u šah poziciju). Kao i kod većine ostalih figura, kralj jede drugu figuru tako što se postavi na polje koje je do tada zauzimala dotična figura. Takođe, zajedno sa topom, kralj može da izvede poseban pokret, nazvan rokada.

U otvaranju ili sredini igre, kralj će retko igrati aktivnu ulogu u razvijanju ofanzivnih ili defanzivnih pozicija. Igrač obično pokušava da zaštiti kralja na ivici table, iza svojih pešaka. U završnici, međutim, kralj izlazi iz skrovišta i igra aktivnu ulogu kao ofanzivna figura, i takođe se koristi da pomogne napredovanje preostalih pešaka.

Image:Sah kraljica ikona.png Kraljica: Kraljica ili dama je najmoćnija figura u šahu. Kraljica se može pomerati u pravoj liniji vertikalno, horizontalno i dijagonalno, za bilo koliko slobonih polja. Obično se smatra da je kraljica malo moćnija od topa i lovca, a malo slabija od dva topa.

Image:Sah top ikona.png Top: Top može da se pomera horizontalno ili vertikalno, napred ili nazad, preko neograničenog broja slobodnih polja. Top takođe učestvuje, zajedno sa kraljem, u jednom specijalnom potezu - rokadi.

Image:Sah lovac ikona.pngLovac: Lovac nije ograničen u razdaljini kretanja za svaki potez, ali je ograničen na dijagonalno kretanje, napred i nazad. Lovci ne mogu da preskaču preko drugih figura.Lovci se razlikuju po strani sa koje polaze, kao kraljev lovac i kraljičin lovac. Kao posledica dijagonalnog kretanja, svaki lovac ostaje na belim (ili) crnim poljima, zavisno od polja sa koga je krenuo (ne postoji način da lovac promeni boju polja), i svaki igrač ima po jednog lovca za crna i bela polja.Smatra se da su lovci u snazi približno jednaki konjima (skakačima).

Image:Sah skakac ikona.png Skakač: Kao posledica načina kretanja, skakač koji se nalazi na belom ponju u sledećem potezu može da dođe samo na crna polja i obratno. Smatra se da su skakači u snazi približno jednaki lovcima, dok su od ostalih figura (osim pešaka) slabiji.

Image:Sah pesak ikona.png Pešak: Pešak može da se pomera vertikalno napred za jedno polje, osim pri prvom potezu određenim pešakom kada može da se pomeri za dva polja. Pešak je najslabija figura u šahu. Oduzeti u razmeni za bilo koju figuru se smatra dobrim potezom. Međutim, ako pešak u toku partije uspe da stigne do suprotnog kraja table, može biti zamenjen za bilo koju figuru (osim kralja).

Pravila igre

Svaki igrač počinje sa 16 figura. Figure su: kralj, kraljica ili dama, top ili kula - dva komada, skakač ili konj - dva komada, lovac ili laufer - dva komada, pešak ili pion - dva komada.

Jedan igra belim, a drugi crnim figurama, naizmenično pomerajući figure, pri čemu beli ima prednost prvog poteza. Cilj igre je dovesti protivnika u šah-mat (što znači mrtav kralj) situaciju.

 

Šah i šah-mat:

Ako jedan igrač napadne protivničkog kralja, kaže se da je kralj u šahu, i napadnuti igrač u sledećem potezu mora da zaštiti kralja, tako što će ga ukloniti iz opasne situacije. Postoje tri moguća načina da se kralj izvede iz šaha:

-Pomeriti kralja na neko polje koje nije pod napadom
-Postaviti neku figuru između kralja koji je u šahu i figure koja ga napada (kako bi se prekinula linija vatre)
-Uzeti figuru koja napada

Ako nijedan od ova tri načina nije moguć, kralj je doživeo šah-mat i igrač čiji je to kralj je izgubio partiju.

Pat:

Pat pozicija nastaje pod određenim okolnostima:

-Kralj nije direktno napadut.
-Igrač koji je na potezu ne može igrati bilo kojom drugom figurom.
-Svi validni potezi koje igrač koji je na potezu može da povuče bi doveli njegovog kralja u šah poziciju.

Ako se ova pat-pozicija dogodi, igra se završava nerešenim ishodom. Igrač koji ima vrlo malo (ili nimalo) šanse da pobedi će često pokušati da se stavi u pat-poziciju kako bi izbegao poraz.

Remi:

-Partija je završena remijem kad se pojavila pozicija u kojoj ni jedan ni drugi igrač ne može matirati protivničkog kralja bilo kakvim nizom ispravnih poteza. Za partiju se kaže da je završena „mrtvom pozicijom“. Time se partija odmah završava, pod uslovom da je potez koji je vodio do te pozicije bio ispravan.
-Partija se završava remijem sporazumom dvojice igrača tokom partije. Tim sporazumom partija se odmah završava.
-Partija se može završiti remijem ako se bilo koja identična pozicija očekuje, ili se pojavila, najmanje tri puta.
-Partija se može završiti remijem, ako su oba igrača odigrala poslednjih 50 uzastopnih poteza bez pokretanja ijednog pešaka i bez uzimanja ijedne figure.

Šah

 

 

 

 

 

 

 

 

Šah (od persijske reči “Shah” - kralj) je u isto vreme i sport, i nauka, i umetnost - po tome je jedinstven. Uglavnom se kaže da je to sportska igra na ploči za dva igrača. Ploča je kvadratnog oblika, podeljena u 64 (8×8) polja, obojenih naizmenično svetlom i tamnom bojom (redovno se govori "beli" i "crni").Svaki igrač počinje sa 16 figura.Figure su kralj,kraljica  (dama), top (kula) -dva komada, skakac (konj) -dva komada, lovac (laufer) -dva komada, pesak (pion) -osam komada.

 

 

 


 

«Prethodni   1 2