Nedelja, Januar 11, 2009

problemski šah

Problemski šah je vrsta šahovske delatnosti. Šahovski problem je zadatak, koji od rešavča traži ispunjenje nekog zadatka: mat u jednom potezu, mat u dva poteza, beli dobija, pomoćni mat... Šahovski problem nije deo šahovske igre, več je stvorena kompozicija, koja upotrebljava elemente običnog šaha: figure i pravila. Sastavljač problema zove se kompozitor. Pozicija problema mora zadovoljevati kriterijeume: legalitet, rešivost i originalnost.
 
Vrste problema. Šahovski problemi se dele u dve vrste: ortodoksne i heterodoksne
  1. ortodoksni problemi se zasnivaju na pravilima šahovske igre i dele se u matne zadatke i studije. U zadacima direktnoga mata beli mora matirati crnoga u zadanom broju poteza. Problemi su dvopotezi, tropotezi ili višepotezi.
  2. heterodoksni šahovski problem ima više tipova - samomat, pomoćni mat,....

KLIKNI NA LINK [Odgovori]

klikni me molim te....

Comment by mstankovic (01/15/2009 17:49)

[Odgovori]

fina tema
P.S. klikni me:)

Comment by alisamaja (01/19/2009 12:23)

[Odgovori]

Klikni i mene! :)

Comment by markomet (01/20/2009 18:06)

[Odgovori]

Nikad nisam znala da igram sah... Inace, interesantno.
P.S. Ajde,klikni i mene please! :)

Comment by marinamet (01/23/2009 14:58)

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me