Geri's game

 Pixar animation studios, Gerijeva igra, proglašena za najbolju animaciju 1997. godine. Laughing

 

 

Ovako se uvek završi...

 

 

Na ovom sajtu ima mnogo dobrih sličica, preporučujem da vidite - fotozine.org

ZAMKA, LEGALOV MAT

Zamka u šahu se odnosi na pokušaj da se putem kombinacije protivnik namami na nastavak koji za njega izgleda povoljno, dok je krajnji ishod obrnut. Pritom, igrač računa s nepažnjom ili sa pogrešnom procenom protivnika. Zamke mogu biti veoma jednostavne ali i veoma skrivene i složene. Što je opasnost dublje skrivena, to je veća mogućnost da se njome zada odlučujući udarac i najjačem protivniku.

Sir de Legal (franc. M. de Kermur, Sire de Légal) tvorac je mata u 7 poteza, koji se popularno naziva Legalov mat.

 Po šahovskoj notaciji to bi izgledalo ovako:
       1. e4  е5
2. Lc4 d6
3. Sf3 Lg4
4. Sc3 g6
5. S:е5 L:d1
6. L:f7 Ке7
7. Sd5#

 

 


 

 

ŠKOLSKI MAT

Školski-mat (takođe se još naziva i šuster-mat, pacerski-mat i čobanski-mat) je tipičan primer šahovske zamke. U njemu beli veoma rano razvija svoju damu koja napada crnog pešaka, najpre iznuđujući potez crnog kojim on brani svog pešaka. Potom beli razvija svog belopoljnog lovca, istovremeno postavljajući jednostavnu zamku.

 Redosled poteza belog obično je ovakav:

1.Pešak E4

2.Dama H5

3.Lovac C4

4.Dama F7 = Šah-mat u četiri poteza

Simulacija školskog mata

 

 

ŠAHOVSKA NOTACIJA

Praćenje poteza je obavezno prilikom svih takmičenja.

Postoje nekoliko vrsta notacija: algebarska, opisna (primjenjuje se kod anglosaksonskih zemalja), Forsajtova, Udemanov kodeks itd.

U algebarskoj notaciji, koja se najviše koristi, prvo se beleži znak figure i polje sa kojeg se polazi (kralj — K, dama — D, top — T, lovac — L, skakač — S, dok se pešak ne obeležava početnim znakom figure); a potom se doda crtica i linija (od a do h) i red (od 1 do 8) polja na koje figura stupa. Ako potez sadrži uzimanje protivničke figure, onda umesto crtice stavljaju se dve tačke. Ako se potezom daje "šah", onda se stavlja na kraju znak +. Mala rokada se označava ovako: 0-0. Velika rokada se označava ovako. 0-0-0. Kad se pokreće pešak, napred se ne stavlja njegov znak.

Znakom pitanja se označava slab potez, a uzvičnikom odličan.

 

 

 Ako dve figure mogu odigrati na isto polje, u kratkoj notaciji potez se označava ovako:

 1. Ako su obe figure na istom redu:
  • početnim slovom figure
  • linijom na kojoj se nalazi
  • poljem na koje se postavlja.
 2. Ako su obe figure na istoj liniji:
  • početnim slovom figure
  • brojem reda na kojem se figura nalazi
  • poljem na koje dolazi.
 3. Ako su figure na različitim redovima i linijama, koristi se metoda 1.